ProdukterServiceFastener guidesESGKontakt

Jobb

Uoppfordret søknad

Hvis du har lyst på å jobbe for KYOCERA UNIMERCO Fastening, er du alltid velkommen til å sende oss en uoppfordret søknad. 

I søknaden introduserer du kort deg selv samt dine professjonelle og personlige kompetenserne. Skriv hvorfor du søker jobb i KYOCERA UNIMERCO Fastening, og angi, hvilken type stilling og hvilke arbejdsområder, du har interesse i. 

Vi ber deg om å huske å sende med relevante anbefalinger, eksamensbeviser, svendebreve osv.

Selv hvis ikke vi umiddelbart har en relevant jobbmulighet, inviterer vi ofte kandidater med den rette profilen til en gjensidig orienterende samtale. Når vi inviterer en kandidat til samtale, er det fordi vi forventer, at der vil blive bruk for en ny medarbeider i den nermeste fremtid.

Søk uoppfordret (via elektronisk rekrutteringssystem)

Andre muligheter

KYOCERA UNIMERCO Tooling er vårt søsterselskap med virksomheter i Europa, Asia og USA. Virksomheten produserer og distribuerer bl.a. skjærende standard- og spesialværktøy.

Se på ledige jobb i KYOCERA UNIMERCO Tooling eller søk uoppfordret